ชื่อและที่อยู่ร้าน โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แผนที่
บริษัท 81 ออโต้ พิษณุโลก จำกัด
99/1 ม.6 พิษณุโลก 65000
บริษัท เคซี มอเตอร์ ไบค์ จำกัด
777/7-8 ม.14 พิษณุโลก 65130
055-311-511 055-311-512
บริษัท จินเส็ง มอเตอร์ จำกัด
86 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร 66180
บริษัท จีระพาณิชย์ยานยนต์ จำกัด
1/4 ถ.พหลโยธิน ตาก 63000
055-515544 055-515544
บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด
119-123 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
053-327273 053-327275